UGT.

A szilárd szakértelem, valamint a kiterjedt kísérleti tapasztalat a terepi és laboratóriumi területen, képezi az alapját a magas innovatív karakterű, kiváló minőségű és jól használható termékekkel rendelkező környezetvédelmi műszertechnológia fejlesztésének és gyártásának.

 • "Beszélő fa" - szenzortechnológia.

  "Beszélő fa" - szenzortechnológia. (1)

  A beszélő fa érzékelőkkel felszerelt fa. Ez a szenzortechnológia lehetővé teszi a fák környezeti paraméterekre adott reakcióinak valós időben és nagy pontosságú megfigyelését.
 • A levél fiziológiája.

  A levél fiziológiája. (4)

  A növény állapotát és a környezeti feltételekre adott reakcióit gyakran először a levelekről lehet érzékelni, bár ez gyakran csak hosszú idő után válik láthatóvá.
 • Adatgyűjtés és tápellátás.

  Adatgyűjtés és tápellátás. (4)

  A modern logger technológiának köszönhetően folyamatos, nagy felbontású adatsorok rögzíthetők minimális munkaerővel.
 • Áramlásmérés.

  Áramlásmérés. (6)

  A természetes (pl. kis vízgyűjtők) vagy műszaki (pl. hulladéklerakó) rendszerek vízháztartásának elemzéséhez elengedhetetlen a víz be- vagy kiáramlásának megbízható kimutatása. Az UGT GmbH különféle mérőrendszereket kínál különféle alkalmazásokhoz, kezdve a liziméterektől, hulladéklerakóktól, szennyvíztisztító telepektől, patakoktól és egyéb nyitott csatornáktól, valamint zárt csőrendszerektől kezdve.
 • Dendrométerek.

  Dendrométerek. (12)

  Az itt bemutatott dendrométerek a növények kerületének, sugarának vagy átmérőjének meghatározására szolgálnak.
 • Eróziómérés.

  Eróziómérés. (2)

  Az ilyen időkben, amikor a kulcsszavak, mint például a talaj túlzott használata és a talajlezárás, a szélsőséges lefolyási események és az elsivatagosodás már nem csak a tudomány szempontjából relevánsak, a talajerózió egyre fontosabbá válik.
 • Esőmérők.

  Esőmérők. (9)

  A csapadékmérők rögzítik az adott időszak alatt lehullott esőt.
 • Laboratóriumi felszerelések.

  Laboratóriumi felszerelések. (14)

  A termőhely/talajanyag hidraulikai jellemzéséhez néhány fontos paraméter csak laboratóriumi kísérletekből származtatható.
 • Liziméter technológia.

  Liziméter technológia. (6)

  A liziméterek körülhatárolt talajoszlopok ismert térfogattal és felülettel. Az oszlop vagy kézzel feltölthető bolygatott talajanyaggal, vagy felszerelhető a vizsgálati helyről kiásott bolygatatlan talajmonolittal.
 • Mérések növényzet alatt.

  Mérések növényzet alatt. (6)

  A nyílt légkör és az erdőtalaj közötti átmeneti zónában a lombkoronaréteg módosítja az energia- és tömegcserét.
 • Meteorológiai állomások.

  Meteorológiai állomások. (3)

  A meteorológiai állomások egy adott helyen rögzítik a meteorológiai változókat. Időjárás-megfigyelésre és hosszú távon klímakutatásra használják.
 • Mintavétel és elemzés.

  Mintavétel és elemzés. (6)

  A víz vagy a víztartó réteg állapotáról való tájékozódáshoz elengedhetetlen a vízminta vétele.
 • Nedváramlás és vízpotenciál.

  Nedváramlás és vízpotenciál. (9)

  Egy ökoszisztéma vízháztartását nagymértékben befolyásolja a megfelelő növények vízháztartása, míg ezt a növényi vízháztartást maga az ökoszisztéma.
 • Penetrométerek.

  Penetrométerek. (2)

  A penetrométeres mérés egy egyszerű és mégis nagyon érzékeny módszer a talajban lévő behatolási ellenállás meghatározására.
 • Sugárzásérzékelők.

  Sugárzásérzékelők. (4)

  A Föld felszínének hőmérsékletét, valamint a növények alapvető életfolyamatait a sugárzási egyensúly határozza meg. Ez a sugárzás általános hatását írja le, figyelembe véve az abszorpciót és a visszaverődést, valamint az újraemissziót és diffúziót.
 • Szél- és baromadók.

  Szél- és baromadók. (5)

  A szél iránya és sebessége, különösen a vízszintes irányban, alapvető fontosságú a meteorológiai megfontolások és a környezeti méréstechnika szempontjából.
 • Szívószondák.

  Szívószondák. (12)

  A talajvíz összetevői és összetételük fontos információkat szolgáltat a talajban lévő anyagok szállításáról, terjedéséről és reakciójáról. A talajvíz összetételének vizsgálata lehetővé teszi a talajban zajló transzport és átalakulási folyamatok megismerését.
 • Talajfúrás és a mintavétel.

  Talajfúrás és a mintavétel. (11)

  A talajfúrás és a mintavétel betekintést nyújt a talaj szerkezetébe. A talaj rétegzettsége, amely már a talaj belső folyamatairól, például az anyagok mozgásáról is információt szolgáltat, optikailag közvetlenül meghatározható.
 • Talajlégzés.

  Talajlégzés. (4)

  A talaj levegőjének cseréje a talaj, a növényzet és a légkör között számos ökológiai kutatás fontos témája. Az éghajlati előrejelzések tekintetében az üvegházhatású gázok fontos paraméterei a modelleknek és értékeléseknek.
 • Talajnedvesség, talajhőmérséklet és vezetőképesség.

  Talajnedvesség, talajhőmérséklet és vezetőképesség. (10)

  Legyen szó a jelenlegi talajállapot meghatározásáról, az öntözési folyamatok értékeléséről és kezeléséről, vagy a talajban zajló folyamatok rögzítéséről: a talaj víztartalma sok kérdésben alapvető paraméter a mezőgazdaságban, a talajtudományban és a környezetvédelemben.
 • Tenziométerek.

  Tenziométerek. (8)

  Az UGT tenziométereket a széleskörű tapasztalat és az innovatív technológia kombinációja jellemzi. A különféle kialakítások és a gyártási rugalmasság révén tökéletes megoldást kínálunk minden feszültségmérő alkalmazásához.
 • Terepi műszerek.

  Terepi műszerek. (7)

  Közvetlen terepi mérések szükségesek egy adott hely jellemzéséhez, figyelembe véve a valós peremfeltételeket és a heterogenitást, mint például a talaj vagy a növényzet.
 • Üledékterhelés.

  Üledékterhelés. (2)

  A víztestek hordalékterhelése információt nyújt a morfológiáról és az ökológiai állapotról. Különféle technikák teszik lehetővé releváns és kifogástalan adatok beszerzését. Fontos és pontos intézkedéseket tesznek lehetővé a jövőbeli folyamatokhoz.
 • Vízszintmérés szintérzékelőkkel.

  Vízszintmérés szintérzékelőkkel. (4)

  A vízállások minél teljesebb precíz rögzítése képezi az alapját a víztestet körülvevő helyzet, a benne lezajló folyamatok, valamint a várható viselkedés, így a vízháztartás hidrológiai leírásának.