G5310 gázkoncentráció-elemző. (N 2 O, CO és H 2 O mérések)

A Picarro G5310 gázkoncentráció-elemző a dinitrogén-oxid (N 2 O), a szén-monoxid (CO) egy billió rész (ppt) és a víz (H 2 O) gőz egyidejű, precíz mérését biztosítja milliomodrészekben ( ppm) érzékenység elhanyagolható eltolódással a légkörtudomány, a levegőminőség és a kibocsátások számszerűsítése szempontjából. Megfelel a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és az Integrált Szén-megfigyelési Rendszer (ICOS) teljesítménykövetelményeinek az N 2 O és CO légköri megfigyelésére vonatkozóan.

  • N 2 O és CO egyidejű és folyamatos mérése
  • Közép-IR CRDS a nagy pontosságú és alacsony elsodródású elemzéshez
  • Megfelel a WMO és az ICOS nemzetközi környezeti atmoszférikus megfigyelési követelményeinek
  • A vízkorrekció automatikusan jelzi a száraz gáz mólfrakcióit

A pontosság 5 másodperc és 5 perc alatt <200 és <40 ppt N 2 O és CO esetén. A drift normál hőmérsékleten és nyomáson (STP) 24 óra alatt <100 ppt N 2 O és CO esetén. Vízkorrekciós szoftver automatikusan száraz gázmólfrakciókat közöl a kutatás bonyolultságának és a fogyasztási költségek csökkentése érdekében.