UGT – Sedimat 4-12 Laboratóriumi berendezés.

Laboratóriumi berendezés ásványi talajok szemcseméret-eloszlásának meghatározására a DIN ISO 11277 szerint, 12 mintával, 4 frakcióval (opcionálisan 2 frakcióval az Egyesült Államok nómenklatúrája szerint)

A Sedimat 4-12 a DIN ISO 11277 szabvány szerinti KÖHN analízis alapján működik, amely eddig az egyetlen racionális mérési módszer, amely azonos eredményt adott az ülepedési analízishez, azonos szemcsealak-függőséggel. Ennél a módszernél a talajrészecskék ülepedési sebességét 25 °C-on egy előzetesen homogenizált talajmintával vizsgálják, amelyet elválasztottak a karbonátoktól és a szerves anyagoktól, így például létrejön a részecske-összegörbe, amely sokaknak alapot ad. talajvizsgálatok.
A finom talajt a frakció durva iszapja (gU), közepes iszap (mU), finom iszap (fU) és agyag (T) alkotja. Az alábbi diagram ezt az összetételt mutatja. A különböző szemcseméretek (< 2,0 µm – < 63 µm) és alakok következtében az egyes frakciók eltérő ülepedési sebességgel rendelkeznek. A homogenizált talajszuszpenzió ellenőrzött ülepítése az eltérő ülepedési tulajdonságok miatt az elválasztásra, így az egyes részek mennyiségi meghatározására használható.
A frakciók szétválasztása pipettaanalízissel történik. Az ülepítési folyamat során a szuszpenzióból meghatározott magasságban meghatározott térfogatokat vesznek meghatározott időpontokban, majd meghatározzák azok szilárdanyag-tartalmát. A mérés kézi lebonyolítása számos hibaforrást tartalmaz a pontossággal szemben támasztott magas követelmények miatt, mint például a pipetta merülési mélységében vagy a mintavétel idejében való eltérések, és nagyon munkaigényes a finomszemcsék hosszú ülepedési sebessége miatt. talajrészecskék. A mérési módszer automatizálása jelentősen csökkenti a munkát, és javítja a pontosságot. A szubjektív mérési hibák kizártak. A mérési pontosságot nagymértékben befolyásoló hőmérséklet-ingadozások, rezgések és turbulenciák minimálisra csökkennek. Mivel a munka a minták előkészítésére és elemzésére korlátozódik, A Sedimat 4-12-vel mind a négy frakcióra 12 mintán teljes KÖHN elemzés készíthető. A homogenizálás, a hőmérséklet-szabályozás és a pipettázás során a tesztparaméterek pontos megfigyelése statisztikailag megbízható eredményhez vezet. Az eltérés mértéke a vizsgálat ugyanazon mintákkal történő megismétlése esetén < 1 % (a lemért mintákra vonatkoztatva) a Sedimat használatával.

Előnyök:

  • Munkaterhelés csökkentése
  • 12 minta teljes elemzése lehetséges napi 4 frakcióban
  • Az előírt mérési feltételek pontos megvalósítása
  • Nagy ismétlési pontosság

Képzési minta előkészítés:

mintavétel a helyszínen SEDIMAT 4-12 és PL-300 számára, előkészítési dokumentáció és mintavételi műszerek, talajminta vétel a szántóföldön, mintaszállítás, előkészítés (rostálás, szárítás, tárolás)

Képzés SEDIMAT 4-12:

minta előkezelés elemzéshez: minta tömege, humusz megsemmisítése, oldható sók eltávolítása, homogenizálás, nedves szűrés, mintaelemzés SEDIMAT 4-12 laboratóriumi berendezéssel,
elemzési értékek, eredmények összeállítása, talajtípus meghatározása (digitális)

Leírás

Műszaki adatok

Merülési mélység ülepítési időben 25 °C-on a DIN ISO 11277 szerint:
1. frakció (gU): 20 cm – 49 s
2. frakció (mU): 10 cm – 4 perc, 7 s
3. frakció (fU): 10 cm – 45 perc, 52 s
4. frakció (T): 10 cm – 6 óra, 52 perc, 50 másodperc